Linija peletiranja slame

Peleti od slame

Sastav linije

Primarna drobilica slame

Primarna drobilica slame

Mlin čekićar

Mlin čekićar

Pneumatski transport

Pneumatski transport

Protivstrujna mešalica

Protivstrujna mešalica

Posuda iznad peletirke

Posuda iznad peletirke

Peletirka

Peletirka

Transport do hladnjaka

Transport do hladnjaka

Protivstrujni hladnjak

Protivstrujni hladnjak

Vibrosito

Vibrosito

Pakerica

Pakerica

Opis

Nudimo vam peletirne linije koje vam omogućuju proizvodnju peleta od vaše biomase. Peletirne linije možemo upotrebljavati za peletiranje: piljevine, slame, biomase, papira, za grejanje ili za hranu životinja. Peletirka može proizvoditi pelete od 80 različitih materijala.

Proizvodimo opremu za peletiranje:

 • Otpadnog drveta
 • Drvenog čipsa
 • Drvene prašine
 • Slame
 • Oklasine kukuruza
 • Kartona
 • Otpadne plastike
 • Kanalizacijskog mulja
 • Otpadnog papira
 • Industrijskog i kućnog otpada
 • Lucerke
 • Stočne hrane

Za sve ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem kontakt formulara na našem sajtu.