Vazdušna zaustava

Opis

Vazdušna zaustava – dozator, namenjena je za ravnomerno i kontinuirano izuzimanje materijala iz skladišnog prostora (bunkera) i doziranje u transportni ili proizvodni sistem.
Dozator je napravljen sa veoma malim zazorima između rotora i statora tako da je veoma efikasan i kod većih razlika pritisaka u sistemu. Dozator se sastoji od kućišta izrađenog od čelika otpornog na habanje u kojem je smešten rotor. Rotor dozatora je takođe izrađen od čelika otpornog na habanje, i pogonjen je motor-reduktorom različitih obrtaja od kojeg zavisi i kapacitet dozatora.
Vazdušne zaustave se često koriste u vazdušnim transportnim sistemima ugrađeni ispod ciklona za transport najrazličitijih zrnastih i praškastih materijala. Sa prigrađenim frekventnim regulatorom lako i jednostavno može da se reguliše kapacitet vazdušne zaustave. Proizvodimo ih sa različitim prečnicima od 120mm do 300mm.

Za sve ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem kontakt formulara na našem sajtu.